FUJITSU 富士通 一級能效 9-12坪R32高級變頻冷專分離式冷氣AOCG071CMTA/ASCG071CMTA

FUJITSU 富士通 一級能效 9-12坪R32高級變頻冷專分離式冷氣AOCG071CMTA/ASCG071CMTA

  • 此商品送基本安裝服務、舊機回收服務

  • iT智慧主機板

  • 蘋果兒茶素過濾網

本商品目前暫時下架或已無法銷售。