GUCCI 406408 Guccissima 雙G牛皮壓紋斜背記者包.深藍

GUCCI 406408 Guccissima 雙G牛皮壓紋斜背記者包.深藍

  • ★專櫃商品 附專櫃購證影本

  • ☆專櫃新款雙G LOGO牛皮系列

  • ★熱銷經典款再改版款

本商品目前暫時下架或已無法銷售。