Google Pixel 4a 5G (6G/128G) 6.2吋OLED智慧手機-純粹黑

Google Pixel 4a 5G (6G/128G) 6.2吋OLED智慧手機-純粹黑

  • ◎ 800 萬畫素前鏡頭

  • ◎ 1,600 萬畫素 + 1,220 萬畫素主相機

  • ◎ 夜視攝影、雙重曝光控制、超廣角模式

本商品目前暫時下架或已無法銷售。